RD Krhanice

7.12.2010

Zděný pasivní rodinný dům, nepodsklepený, dvoupodlažní, se sedlovou střechou. První objekt vyprojektovaný naší kanceláří založený na železobetonové desce na drti z pěnového skla. 

Návrh: Pavel Minář (návrh koncepce a koordinace), Lukáš Tůma (spolupráce)
Realizované činnosti: studie, projekt pro stavební povolení, technický dozor, poradenství
Druh stavby: novostavba rodinného domu
Základy: železobetonová deska na štěrkovém pěnoskle tl. 500 mm (nosná a tepelně izolační vrstva)
Nosná konstrukce: zdivo z cihel YTONG tl. 375 mm + vnější zateplení kontaktním způsobem tl. 180 mm (připevněno systémem BAUMIT KLEBE ANKER = zamezení tepelným mostům způsobených hmoždinkami)
Střecha: dřevěný krov s krokvemi rozměru 60×240 mm s příložkami, tepelná izolace z foukané celulózy tl. 400 mm + dřevovláknitá deska tl. 60 mm nad krokvemi, keramická střešní krytina
Okna: dřevěná s rámem tl. 92 mm a trojskly
Vytápění: teplovodní vytápění otopnými tělesy a podlahovým konvektorem, zdroj tepla krb s teplovodním výměníkem se samotížným připojením, záložní elektrické spirály v akumulační nádrži, akumulační nádrž o objemu 1.000 l s průtočným ohřevem teplé vody, solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění
Větrání: nucené s rekuperací tepla, se současným ohřevem větracího vzduchu
Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/(m2.rok) (dle PENB), 18 kWh/(m2.rok) (dle TNI 730329)
Vzduchotěsnost: 0,32 h-1
Forma výstavby: dodavatelsky (stavební práce – firma OTTA, práce TZB – firma EP STAVBY)
Termín realizace: 08/2011 až cca 10/2012 (předpoklad)