RD Benešov 1

18.9.2008

Rekonstrukce zděného dvougeneračního rodinného domu obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 12,8 m x 12,6 m, podsklepeného, se stanovou střechou na nízkoenergetický standard s významnou úsporou energie.

Návrh: Pavel Minář
Realizované činnosti: studie, projekt pro stavební povolení, technický dozor, poradenství
Druh stavby: rekonstrukce a přestavba jednogeneračního rodinného domu na nízkoenergetický a dvougenerační
Základy, podlaha: stávající základové pasy (beze změny), strop suterénu zateplen EPS tl. 100 mm
Nosná konstrukce: zdivo z plynosilikátových tvárnic  tl. 300 mm, v rámci rekonstrukce zatepleno kontaktním způsobem v tl. 200 mm, včetně zateplení suterénního zdiva pomocí XPS tl. 200 mm
Střecha: původně plochá střecha, nově stanová střecha s dřevěnými krokvemi, tepelná izolace z minerální vaty tl. 400 mm volně položená ve 2 vrstvách na stropní desce, keramická střešní krytina
Okna: dřevěná s rámem tl. 92 mm a trojskly
Vytápění: stávající teplovodní vytápění otopnými tělesy, zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda s elektrickým bivalentním ohřevem, solární systém pro ohřev teplé vody, kotel na tuhá paliva
Větrání: v rámci rekonstrukce instalováno nucené větrání s rekuperací tepla, bez dohřevu větracího vzduchu
Měrná potřeba tepla na vytápění: před rekonstrukcí 192 kWh/(m2.rok), po rekonstrukci 34 kWh/(m2.rok) (dle TNI 730329), skutečně zjištěná spotřeba tuto výpočtovou potřebu potvrzuje
Vzduchotěsnost: neměřeno
Celková tepelná ztráta: před rekonstrukcí cca 22 kW, po rekonstrukci cca 6 kW (výpočet dle ČSN EN ISO 13790)
Forma výstavby: dodavatelsky, částečně svépomocí
Termín realizace: 10/2008 až 11/2011