Pavel Minář – životopis

Pavel Minář

 • narozen 08. 10. 1973 v Teplicích
 • v letech 1988-1992 studium na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci
 • v letech 1992-1999 studium na ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor technologie staveb
 • během studia na VŠ se věnoval projektování a kreslení v programu AutoCAD
 • v letech 1998-2008 zaměstnán ve firmě NIERSBERGER INSTALACE s.r.o. v Benešově, realizace, projekce, management staveb se zaměřením na technické instalace, objemy realizovaných stavebních zakázek až 200 mil. Kč (generální dodávky technických zařízení), realizace zakázek v Rusku (2005-2007)
 • od roku 2008 samostatně výdělečná činnost (projekce, dozory na stavbách, poradenství) s hlavním zaměřením na návrhy staveb s velmi nízkou potřebou energie a na používání ekologických materiálů
 • od roku 2007 až do současnosti se účastní mnoha seminářů, přednášek, školení i osobních konzultací na téma trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví (nízkoenergetické a pasivní stavby, ekologické materiály ve stavbách, energetické výpočty a další související témata); školiteli byli přední odborníci jako např. Ing. František Kulhánek, CSc., Akad. Arch. Aleš Brotánek, Akad. Arch. Oldřich Hozman, Ing. Jiří Šála, CSc., Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., Ing. Arch. Josef Smola, Mgr. Stanislav Paleček, Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. a další
 • v roce 2008 získal oprávnění ke zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov
 • v roce 2009 absolvoval 10-ti denní kurz CPD „Navrhování pasivních domů“
 • v roce 2011 absolvoval „Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce“
 • osobní zájmy: cyklistika (kolo využívám i při cestování po stavbách), pohyb na čerstvém vzduchu, v zimě squash a plavání, děti Lenka a Zuzka
 • kvalifikace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technika prostředí, technická zařízení
 • jazyky: český, ruský, německý, anglický