O nás

Jsme volné sdružení projektantů. Působíme převážně ve středních Čechách, avšak máme zakázky po celé ČR i na Slovensku. Zaměřujeme se převážně na domy s nízkou potřebou energie, projekty vnitřních instalací, návrhy úsporných opatření, energetické výpočty a posouzení (např. PENB, energetické audity). Snažíme se tvořit tak, aby v našich projektech byly v maximální možné míře použity přírodní materiály nebo materiály s nízkou energetickou náročností na jejich výrobu. Každý projekt průběžně podrobně konzultujeme se zákazníkem a společně jej tak postupně utváříme. K projektování přistupujeme jako k určitému procesu, který nějakou dobu trvá, utváří se, až dospěje do finální a vyladěné podoby.

Ing. Pavel Minář

DSC028171Zakladatel projekční kanceláře. Má na starosti jednání se zákazníkem, poradenství a dozory na stavbách. Navrhuje celkovou koncepci zakázek a řídí směr vývoje.

Jeho návrhy vycházejí z vnitřního přesvědčení veškerou svojí činností „neškodit“ a ubírat se v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

I v soukromí uplatňuje ekologický přístup a nekonzumní způsob života. Snaha o to jít příkladem a s nápravou začínat u sebe…

Podrobnější životopis je zde.

Lukáš Tůma

Specializuje se na projektování části technika prostředí, tj. vytápění, vzduchotechnika, vodovod, kanalizace, elektroinstalace. Dále provádí energetické výpočty (PENB) a inženýrskou činnost.

Ing. Tomáš Holomoj

Vypracovává položkové rozpočty a výkazy výměr, a to jak u námi projektovaných staveb, tak i u externích zakázek.

Ing. Martin Chromjak

Specializuje se na projektování stavební části a na energetické výpočty. Dále je schopen vyhotovit vizualizace našich projektů.

Externí spolupracovníci

Při tvorbě našich projektů se věnujeme především stanovení a koordinaci celkové koncepce a komplexnímu řešení technických zařízení. Na některých částech dokumentace spolupracujeme se specialisty:

  • požárně bezpečnostní řešení staveb: Milan Vykouk, Ing. Lukáš Hejný
  • elektroinstalace: Vladan Zahradníček, Zdeněk Koch – EP STAVBY, Ing. Tomáš Vocílka
  • statika: Ing. Vladimír Chmelař