Nový běh kurzů Centra pasivního domu

11.9.2013

11.09.2013 | Na konci srpna skončil testovací běh vzdělávacího programu o pasivních domech, který nemá v České republice obdoby. Díky kladným ohlasům a velkému zájmu startuje Centrum pasivního domu od konce září jeho další pokračování, tentokrát již v ostré verzi a v Praze. Místa se rychle plní, ale jsou ještě k dispozici.

Souborem šesti vzdělávacích kurzů si během léta v Brně prošla více než stovka nových odborníků na energeticky šetrné domy. Ti se seznámili jak se základy navrhování pasivních a nulových domů a nové energetické legislativy, tak i třeba i s detailními odbornými informacemi o zajišťování kvality pasivních staveb.

Ze šestice kurzů si totiž vybere každý, ať již pro svou práci potřebuje obecný vhled do světa energeticky efektivního stavění, nebo se chystá na náročnou rekonstrukci do pasivního standardu.

„Množství příkladů z praxe, odůvodnění chyb a vad, jednoduchý výtah teoretického základu, který je následně aplikovaný na realizacích i s uvedením následků při nedodržení technických podmínek,“ tak popsal v závěrečném shrnutí jeden z kurzů jeho posluchač.

Takto široký výukový modul s účastí předních odborníků v oboru je v České republice ojedinělý. A přece to jsou právě energeticky efektivní domy, kterým podle Směrnice Evropské unie o energetické náročnosti budovy, patří budoucnost.

Jak často zaznívalo i od samotných účastníků, obor navrhování pasivních a nulových domů prochází v současnosti prudkým vývojem a není nic cennějšího, než zkušenosti z praxe z první ruky.

A koneckonců znalosti z oboru energeticky efektivního stavění jsou i podstatnou výhodou na trhu. Slovy jednoho z účastníků: „Kurz byl určitě velmi dobrým přínosem pro moji další pracovní činnost. Po skončení prvního dne jsem na základě získaných zkušeností přesvědčil investora ke stavbě pasivního domu“.

Více informací a přihlášku na tyto kurzy naleznete zde.

zdroj: tisková zpráva