RD Proboštov

29.6.2008

Novostavba zděného pasivního domu obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,5 m x 11,5 m, nepodsklepeného, se sedlovou střechou.

Návrh: Pavel Minář
Realizované činnosti: studie, projekt pro stavební povolení, technický dozor, poradenství
Druh stavby: novostavba rodinného domu
Základy: dvoustupňové základové pasy s betonovou základovou deskou, z boční strany bednících tvarovek připevněna tepelná izolace soklu
Nosná konstrukce: zdivo z keramických cihel HELUZ STI tl. 250 mm se zateplením minerální vatou s kolmým vláknem tl. 250 mm (tepelná izolace celoplošně přilepena bez použití hmoždinek).
Střecha: krov z dřevěných I-nosníků STEICO výšky 360 mm, nad krokvemi dřevovláknitá deska STEICO tl. 35 mm, mezi krokvemi tepelná izolace z foukané celulózy, parobrzda z desek OSB tl. 15 mm, keramická střešní krytina
Okna: plastová s rámem tl. 88 mm a trojskly
Vytápění: teplovodní vytápění otopnými tělesy, zdroj tepla krb s teplovodním výměníkem se samotížným připojením, záložní elektrické spirály v akumulační nádrži, akumulační nádrž o objemu 750 l s průtočným ohřevem teplé vody, solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění
Větrání: nucené s rekuperací tepla, bez dohřevu větracího vzduchu
Měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m2.rok) (dle TNI 730329)
Vzduchotěsnost: 0,24 h-1
Celková tepelná ztráta: 2,9 kW
Forma výstavby: částečně svépomocí, z části subdodavatelsky se zvýšeným technickým dozorem
Termín realizace: 09/2010 až 07/2012 (v provozu od 08/2012)