RD Makotřasy

15.6.2012

Novostavba rodinného domu, dvoupodlažní dvougenerační pasivní zděný rodinný dům, nepodsklepený, s pultovou střechou, k domu přiléhá nevytápěná garáž a sklad.

Návrh: Ing. arch. Jana Jemelková (architektonický návrh), Pavel Minář (koncepce a koordinace), Lukáš Tůma (výkresy a výpočty)
Realizované činnosti: projekt pro stavební povolení
Druh stavby: novostavba rodinného domu
Základy: dvoustupňové základové pasy s betonovou základovou deskou, z boční strany bednících tvarovek připevněna tepelná izolace soklu
Nosná konstrukce: zdivo z cihel YTONG tl. 250 a 200 mm + vnější zateplení kontaktním způsobem tl. 230-280 mm
Střecha: 1.NP – plochá střecha s železobetonovou nosnou konstrukcí, hydroizolace plastová fólie, tepelná izolace  EPS v tl. 500 mm, extenzivní zeleň; 2.NP – pultová střecha z dřevěných I-profilů výšky 400 mm, vyplněno tepelnou izolací z foukané celulózy tl. 400 mm, hydroizolace plastová fólie
Okna: dřevěná s rámem tl. 92 mm a trojskly
Vytápění: teplovodní vytápění podlahovým vytápěním a otopnými tělesy, zdroj tepla plynový kondenzační kotel, krbová kamna s teplovodním výměníkem, solární kolektory, akumulační nádrž o objemu 1000 l s průtočným ohřevem teplé vody
Větrání: nucené s rekuperací tepla, bez dohřevu větracího vzduchu
Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/(m2.rok) (dle PENB)
Vzduchotěsnost: zatím neměřeno
Forma výstavby: dodavatelsky
Termín realizace: 03/2013 až cca 03/2014 (předpoklad)