RD Benešov 3

12.4.2011

Novostavba zděného pasivního domu obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 8 m x 11 m, nepodsklepeného, se sedlovou střechou. K domu přiléhá nevytápěný přízemní přístavek.

Návrh: Pavel Minář
Realizované činnosti: studie, projekt pro stavební povolení, technický dozor, poradenství
Druh stavby: novostavba rodinného domu
Základy: železobetonová deska na štěrkovém pěnoskle
Nosná konstrukce: zdivo z vápenopískových cihel tl. 175 mm + vnější zateplení kontaktním způsobem tl. 300 mm
Střecha: dřevěný krov s krokvemi rozměru 60×240 mm s příložkami, tepelná izolace z foukané celulózy tl. 400 mm + dřevovláknitá deska tl. 60 mm nad krokvemi, keramická střešní krytina
Okna: dřevěná s rámem tl. 92 mm a trojskly
Vytápění: kombinace teplovzdušného a teplovodního vytápění, v přízemí temperace betonové základové desky, v patře otopná tělesa, zdroj tepla krb s teplovodním výměníkem se samotížným připojením, záložní elektrické spirály v akumulační nádrži, akumulační nádrž o objemu 750 l s průtočným ohřevem teplé vody, solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění
Větrání: nucené s rekuperací tepla, s ohřevem větracího vzduchu
Měrná potřeba tepla na vytápění: 18 kWh/(m2.rok) (dle PENB)
Vzduchotěsnost: 0,48 h-1
Celková tepelná ztráta: 3,5 kW
Forma výstavby: dodavatelsky (stavební práce – firma OTTA, práce TZB – firma EP STAVBY)
Termín realizace: 07/2011 až 08/2012 (v provozu od 08/2012)