RD Benešov 2

11.9.2009

Novostavba zděného architektonicky zajímavého pasivního domu obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,1 m x 16,1 m, nepodsklepeného, s plochou střechou. Nevytápěná garáž je vyčleněna z tepelné obálky budovy při zachování jednoho dilatačního celku.

Návrh: Ing. Arch. Tomáš Havlíček (architektura)
Realizované činnosti: spolupráce na architektonické studii, projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby, technický dozor, poradenství
Druh stavby: novostavba rodinného domu
Základy: dvoustupňové základové pasy s betonovou základovou deskou, z boční strany bednících tvarovek připevněna tepelná izolace soklu
Nosná konstrukce: zdivo z cihel YTONG THETA tl. 500 mm bez dalšího zateplení
Střecha: jednoplášťová plochá střecha ze železobetonových panelů, tepelná izolace EPS tl. 550 mm, hydroizolace plastová fólie
Okna: dřevěná s rámem tl. 92 mm a trojskly
Vytápění: teplovodní vytápění otopnými tělesy, zdroj tepla krb s teplovodním výměníkem se samotížným připojením, záložní elektrické spirály v akumulační nádrži, akumulační nádrž o objemu 750 l s průtočným ohřevem teplé vody, solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění
Větrání: nucené s rekuperací tepla, bez dohřevu větracího vzduchu
Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/(m2.rok) (dle TNI 730329)
Vzduchotěsnost: 0,26 h-1
Celková tepelná ztráta: 3,9 kW
Forma výstavby: dodavatelsky (stavební práce – firma OTTA, práce TZB – firma EP STAVBY)
Termín realizace: 09/2010 až 11/2011 (v provozu od 12/2011)