Nabízíme

Nabízíme zhotovení projektové dokumentace staveb a další související činnosti:

  • dokumentace pro získání stavebního povolení (resp. pro ohlášení stavby),
  • dokumentace pro provádění stavby,
  • dokumentace TZB (vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, měření a regulace, elektroinstalace, atd.),
  • návrhy úsporných opatření a energetické výpočty (PENB, energetické posudky a energetické audity),
  • odborné konzultace, poradenství, nezávislé posouzení a optimalizace projektové dokumentace,
  • autorský, technický a stavební dozor a jiná inženýrská činnost,
  • stavební rozpočty,
  • pomoc s výběrem realizační firmy,
  • školení projektantů a firem,
  • dokumentace pro dotace v programu Nová zelená úsporám.

Naše aktivity zaměřujeme především na oblast staveb s nízkou energetickou náročností na jejich výrobu i provoz (energeticky pasivní stavby). Velkou výzvou pro nás je hledání úsporných opatření v budovách (novostavby i rekonstrukce) a jejich optimální aplikování v projektech.

V rámci i sebemenší zakázky (např. Průkaz energetické náročnosti budovy) od nás obdržíte odborný komentář k danému projektu – návrhy úsporných opatření, optimalizace stavby a nástin řešení problematických detailů.