Dokumenty

Osvědčení o autorizaci v oboru „Pozemní stavby“ Osvědčení o autorizaci v oboru „Technika prostředí staveb“
Živnostenský list
„Projektová činnost ve výstavbě“
Živnostenský list „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
Živnostenský list
„Kresličské práce“
Výpis z živnostenského rejstříku (kompletní výpis)
Oprávnění k vypracovávání průkazů energetické náročnosti budov Certifikát o absolvování kurzu „Navrhování pasivních domů“
Certifikát o absolvování „Základního kurzu pro energetické poradce“ Osvědčení o absolvování
„Kurzu pro energetické specialisty“
Podporující člen
Centrum pasivního domu