Vítejte

Hledáme kolegy do týmu!

 

Projektujeme

jednoduše

Projektujeme domy, radíme klientům a dohlížíme na kvalitu výstavby. To vše děláme tak, abychom z odvedené práce měli vždy dobrý pocit. Přistupujeme k tématu s nadhledem, komplexně a nezávisle. Naše práce nás baví, a tak se rádi vzděláváme na různých školeních či pomocí zkušeností z vlastních realizovaných staveb.

Víme jak

Díky velmi prudkému vývoji ve stavebnictví za poslední léta je dnes známo, jak postavit stavbu úspornou, ekologickou a zdravotně nezávadnou. Jinými slovy – stavbu kvalitní a v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Tento vývoj však skutečně byl a je natolik rychlý, že ho většina obyvatelstva dosud nepřijala nebo dokonce ani nezaznamenala…

Boříme mýty

V oblasti pasivních staveb existuje mnoho mýtů a dezinformací. Stále převážná většina staveb se bohužel staví s konzervativním přístupem, neúsporně, nekvalitně, neekologicky a nezdravě. Naším úkolem je poskytnout zákazníkům úplné a objektivní informace s použitím celostního pohledu a tak jim umožnit vydat se rozumnou cestou…